24.11.09

Try jawab.

Kalau yg dah tau, pura-pura tak tau plshh. hee